MU Bắc Việt | TEST: 26/08 - OPEN: 28/08

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 153] 26-08-2019
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 167] 26-08-2019
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 199] 26-08-2019
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 155] 26-08-2019
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 159] 26-08-2019
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 118] 26-08-2019
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 139] 26-08-2019
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 116] 26-08-2019
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 128] 26-08-2019
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 147] 26-08-2019
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 136] 26-08-2019
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 130] 26-08-2019
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 258] 26-08-2019
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 134] 26-08-2019